Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 88
Чупрене, 03.11.2019

ОТНОСНО: Приключване работата в ИП към ОИК.

РЕШЕНИЕ
№ 88/03.11.2019

 

ОТНОСНО: Приключване работата в ИП към ОИК.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, ОИК – Чупрене

 

РЕШИ:

Указва на отговорника на ИП да разпечата всички справки за съответствие между секциите и приемо - предавателните разписки, както и да подготви чрез програмния продукт сумарните данни за протоколите на ОИК.

След потвърждение от отговорника на ИК към ОИК Чупрене за приключване на компютърната обработка на данните от протоколите на СИК с изборните резултати от изборите за кмет на община, обявява приключване на работата в ИП.

 

       Решението да се обяви на таблото на ОИК-Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:13 часа

Календар

Решения

  • № 91 / 13.08.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

  • № 90 / 13.08.2021

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

  • № 89 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения