05.11.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ КЪМ 16.00 ЧАСА

Област   Община Избиратели (по списък) 04.11.2023 г. Гласували - 05.11.2023г.
11:00 ч. 16:00 ч.
брой % брой %
Видин VID Чупрене 1 493 435 29,14 895 59,95
05.11.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ КЪМ 11.00 ЧАСА

Област   Община Избиратели (по списък) 04.11.2023 г. Гласували - 05.11.2023г.
11:00 ч.
брой %
Видин VID Чупрене 1 493 435 29,14
29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ КЪМ 16.00 ЧАСА

Област   Община Избиратели (по списък) 28.10.2023 г. Гласували - 29.10.2023г.
11:00 ч. 16:00 ч.
брой % брой %
Видин VID Чупрене 1 466 419 28,58 917 62,55
05.11.2023

НАЧАЛО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

На теротирията на община Чупрене всички 11 секционни избирателни комисии са открити, с пълен състав на членовете.

ОБЯВЕНО Е НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН.

Няма възникнали проблеми.

01.11.2023

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023 Г.

Във връзка с писмо МИ-15-1191, и т.7 от Решение 1979-МИ  на ЦИК

ОИК Чупрене публикува предпечатни образци на бюлетини за гласуване във втория тур на избори за кметове на 5 Ноември 2023 г. 

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ КЪМ 11.00 ЧАСА

Област   Община Избиратели (по списък) 28.10.2023 г. Гласували - 29.10.2023г.
11:00 ч.
брой %
Видин VID Чупрене 1 466 419 28,58
29.10.2023

НАЧАЛО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

На теротирията на община Чупрене всички 11 секционни избирателни комисии са открити, с пълен състав на членовете.

ОБЯВЕНО Е НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН.

Няма възникнали проблеми.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

16.10.2023

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 ГОД. И С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО ИМ, ЗВЕНА " БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ" ПРИ ОДМВР-ВИДИН ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ

16.10.2023

ОИК - Чупрене обявява следната избирателна секция на територията на община Чупрене за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

 • Избирателна секция № 053700001 - с. Чупрене, ул. ”Асен Балкански” № 59, ОУ “ акад. Михаил Димитров”

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателната секция в изборния ден, могат да подават заявки на тел: 09327 2402 от 10:00 до 16:00ч. и да  ползват дежурни служебни автомобили с /рег.№ СА 2625 ВТ и ВН 2050 АА/ 

16.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция,  или местна коалиция изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК Чупрене, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

12.10.2023

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

С Решение № 57 на ОИК Чупрене е определена  дата за провеждане на обучение на членовете на СИК в района на ОИК Чупрене за 25.10.2023 г. от 17:30 часа в салон за тържества, находящ се на ул. „Асен Балкански“ № 42, с. Чупрене.

12.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, ОИК Чупрене, указва на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

Застъпниците се регистрират в ОИК Чупрене чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

11.10.2023

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г.  с протоколно решение на ЦИК Изх. №: МИ-15-711 / 10.10.2023 г. , ОИК  Чупрене, публикува предпечатни образци на бюлетини за гласуване в местните избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 

27.09.2023

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ

ОИК Чупрене съобщава, че на 27.09.2023г. от 16,45ч., в сградата на община Чупрене с адрес: с.Чупрене, ул.Асен Балкански №55, ет.3 (заседателна зала), ще се проведе жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 29 октомври 2023г.

23.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи от политически партии, коалиции и местни коалиции  следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/

ИЗТЕГЛИ ТУК

19.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в СРОК ДО 14.10.2023г.

18.09.2023

Съобщение

Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Чупрене, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 

 1. Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия – Чупрене, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е 19 септември 2023г. от 09:00 часа.
 2. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите е до 17:00ч. на 26 септември 2023г.
 3. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.
 4. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия – Чупрене, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 26 септември 2023г.

 

 

10.09.2023

Съобщение

 

         Приемането на документи в ОИК-Чупрене за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. в община Чупрене, започва от 9:00 ч. на 11 септември (понеделник) 2023 г.

         Документите ще се приемат в ОИК – Чупрене, находяща се на адрес: 3950, община Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55, в сградата на община Чупрене, Заседателна зала, ет. 3.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Чупрене е 17:00 ч. на 18 септември (понеделник) 2023г.

        Приемането на документите се извършва всеки ден от 9:00 до 17:00 ч.

        Регистрациите  в ОИК се осъществяват по реда на Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г.  - за партии, коалиции и местни коалиции, и по реда на

Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г.  - за  инициативни комитети .

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 115 / 05.11.2023

  относно: Приключване на работата в ИП към ОИК Чупрене

 • № 114 / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ЛОМ

 • № 113 / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения