23.04.2019

Съобщение

ОИК ЧУПРЕНЕ съобщава, че насрочва заседание на 25.04.2019г. от 14:30часа.

01.11.2015

Обявяване на резултатите от избор за кмет на кметство Търговище и кмет на кметство Долни Лом

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                      ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ

 

                                                          ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

01.11.2015 г.

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТЪРГОВИЩЕ

 

 

Общинската избирателна комисия на основание чл.264 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

                                                                Р  Е  Ш  И :

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО ТЪРГОВИЩЕ

Община Чупрене, област Видин на втори тур

                        

 

                              ИВАН РАДКОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

 ЕГН …………………

 

Издигнат от коалиция  „НАДЕЖДА”

 

Получил 58 действителни гласове.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                      ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ

 

                                                          ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

01.11.2015 г.

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ЛОМ

 

 

Общинската избирателна комисия на основание чл.264 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

                                                                Р  Е  Ш  И :

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНИ ЛОМ

Община Чупрене, област Видин на втори тур

                        

 

                             АНГЕЛ БОРИСОВ ЖИВКОВ

 

 ЕГН …………….

 

Издигнат от ПП ГЕРБ

 

Получил 87 действителни гласове.

 

 

01.11.2015

Съобщение

ОИК Чупрене съобщава, че обявява край на изборния ден в Община Чупрене в 19:00 ч. на 01.11.2015г.

28.10.2015

Обявяване на резултатите от избор за кмет на община, общински съветеници, кмет на кметство Горни Лом,кмет на кметство Репляна и кмет на кметство Средогрив

                                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                      ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ

 

                                                          ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

 

                Общинската избирателна комисия на основание чл.264 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

                                                                Р  Е  Ш  И :

 

Обявява за избран за КМЕТ НА ОБЩИНА Община Чупрене, област Видин на първи тур

                        

 

                               ВАНЬО КОСТАДИНОВ КОСТИН

 

  ЕГН..........

 

Издигнат от местна коалиция КОАЛИЦИЯ „ ЗА ЧУПРЕНЕ”

 

Получил 950 действителни гласове.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЛАСТ ВИДИН

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

РЕШИ

 

Брой мандати за общински съветници 11.

Общинската избирателна квота е 97 гласа.

Избрани за общински съветници независими кандидати : НЯМА

Мандатите на общинските съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по – малко от общинската избирателна квота, както следва:

Номер                                     Наименование на партията или коалицията             Брой

Бюлетина                                                                                                                               мандати

 1. Местна коалиция КОАЛИЦИЯ „ ЗА ЧУПРЕНЕ” 6
 2. коалиция „Надежда” 1
 3. ПП ГЕРБ 4

Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите :

 1. БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ              
 2. МАЯ ИВАНОВА ЙОЛКИЧОВА                  
 3. ЦВЕТАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ                                 
 4. ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ                                  
 5. ИВАН АНТОВ ЛУКОВ
 6. ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА БОРИСОВА 
 7. АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ 
 8. МАРИЯ ЦЕЦКОВА ТОДОРОВА        
 9. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ТОНИН
 10. ГЕОРГИ ЕМИЛОВ АНТОВ                                          
 11. ВЕЛИСЛАВА МИЛЕНОВА ВЪЛЧИНОВА

 

 

 

                                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                      ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ

 

                                                          ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО  ГОРНИ ЛОМ

 

 

                Общинската избирателна комисия на основание чл.264 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

                                                                Р  Е  Ш  И :

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНИ ЛОМ

 Община Чупрене, област Видин на първи тур

                        

 

                               ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ

 

 ЕГН ......................

 

Издигнат от местна коалиция КОАЛИЦИЯ „ ЗА ЧУПРЕНЕ”

 

Получил 340 действителни гласове.

 

 

 

 

 

                                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                      ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ

 

                                                          ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА

 

 

                Общинската избирателна комисия на основание чл.264 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

                                                                Р  Е  Ш  И :

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕПЛЯНА

 Община Чупрене, област Видин на първи тур

                        

 

                               ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ЕЛЕНКОВ

 

 ЕГН ................

 

Издигнат от местна коалиция КОАЛИЦИЯ „ ЗА ЧУПРЕНЕ”

 

Получил 93 действителни гласове.

 

 

 

                                        ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

                                                      ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ

 

                                                          ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДОГРИВ

 

 

                Общинската избирателна комисия на основание чл.264 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

 

                                                                Р  Е  Ш  И :

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДОГРИВ

 Община Чупрене, област Видин на първи тур

                        

 

                               КРАСИМИР ИВАНОВ КИРИЛОВ

 

 ЕГН ...............

 

Издигнат от местна коалиция КОАЛИЦИЯ „ ЗА ЧУПРЕНЕ”

 

Получил 63 действителни гласове.

 

26.10.2015

Съобщение

ОИК Чупрене съобщава, че обявява край на изборния ден в Община Чупрене в 19;00 ч. на 25.10.2015г.

21.10.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 21.10.2015 г. от 16:00 часа.

20.10.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 21.10.2015 г. от 11:00 часа.

20.10.2015

Съобщение

По указания на ЦИК, ОИК Чупрене публикува сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори - кмет на община, кмет на кметство и

общински съветници в община Чупрене.

 

https://cik.is-bg.net/upload/29120/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf

17.10.2015

Съобщение

Списък на избирателните секции на територията на община Чупрене, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

Секция № 053700001, населено място – с. Чупрене, местонахождение : ОУ „акад. Михаил Димитров”, ул .”Асен Балкански” № 59

Секция № 053700002, населено място – с. Чупрене, местонахождение : ОУ „акад. Михаил Димитров”, ул .”Асен Балкански” № 59

Секция № 053700003, населено място – с. Върбово, местонахождение : Сграда кметство, ул. Първа № 65

Секция № 053700005, населено място – с. Протопопинци, местонахождение : Сграда кметство, ул. Девета № 1

Секция № 053700006, населено място – с. Репляна, местонахождение : Сграда на читалище „Съзнание”, ул. Първа № 21

Секция № 053700009, населено място – с. Долни Лом, местонахождение : Сграда бивше училище, ул. Димитър Благоев № 5

Секция № 053700010, населено място – с. Средогрив, местонахождение : Сгада кметство, ул. Първа № 32

Желаещите да ползват дежурни служебни автомобили / рег. № ВН 0307 ВТ  и № ВН 2050 / могат да се обадят на телефон 09327 2580 от 10,00 ч. до 17,00 ч. в деня на избора.

06.10.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 07.10.2015 от 11:00ч.

29.09.2015

Съобщение

Съобщение

ОИК - Чупрене уведомява, че съгласно чл. 97, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Белоградчик, следва да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от включването им в заетост в СИК, да уведомят Дирекция „Бюро по труда” - гр. Белоградчик за промяната в декларираните от тях обстоятелства. При неизпълнение на това задължение, регистрацията на членовете на СИК ще бъде прекратена на основание чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта.

28.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 29.09.2015 от 10:00ч.

28.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 28.09.2015 от 14:00ч.

25.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Чупрене е насрочено за 25.09.2015 от 14:00ч.

22.09.2015

Съобщение

ОИК- Чупрене, уведомява, че тегленето на жребия за определянето на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове в изборите на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ОИК Чупрене.

21.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 22.09.2015г. от 10:00ч.

17.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия - Чупрене, уведомява заинтересованите лица, че регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015 год., на територията на Община Чупрене са:

5 партии,

1 коалиция,

2 местни коалиции и

1 инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство.

 

17.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия - Чупрене, уведомява заинтересованите, че крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- с. Чупрене, ул.„Асен Балкански” № 55 , ет.3, Заседателна зала.

15.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 16.09.2015г. от 09:00ч.

14.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 14.09.2015г. от 18:15ч.

14.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 14.09.2015г. от 10:00ч.

10.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Чупрене е насрочено за 11.09.2015г. от 09:00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 136 / 30.08.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Община Чупрене

 • № 135/25.04.2019г. / 25.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Мария Цецкова Тодорова

 • № 134 / 01.11.2015

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от провеждане на втори тур в изборите за кмет на кметство Долни Лом и кмет на кметство Търговище.

всички решения