Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 84
Чупрене, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници на кандидатската листа за кмет на община.

Постъпило е Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за кмет на община за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. към № 7от 01.10.2019 г. от регистъра на застъпниците на ОИК – Чупрене, подадено от Румяна Цветанова Петрова – представляващ местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, „НФСБ”).

Предложено е регистрираните застъпници Ветка Иванова Катранджиева и Маниела Методиева Михайлова да бъдат заместени от Милчо Иванов Михайлов и Анатоли Георгиев Младенов.

Към предложението са приложени: списък по образец, съдържащ данни на две лица, предложение за регистрация като заместващи застъпници на кандидатската листа (Приложение № 74 – МИ), декларации (Приложение №75-МИ) – 2 броя и пълномощно.

           

ОИК – Чупрене разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Чупрене

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на  Ветка Иванова Катранджиева и Маниела Методиева Михайлова като застъпници.

РЕГИСТРИРА Милчо Иванов Михайлов и Анатоли Георгиев Младенов като заместващи застъпници на кандидатската листа за кмет на община на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, „НФСБ”).

Решението да се обяви на таблото на ОИК-Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 01.11.2019 в 14:40 часа

Календар

Решения

  • № 91 / 13.08.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

  • № 90 / 13.08.2021

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

  • № 89 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения