Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 82
Чупрене, 01.11.2019

ОТНОСНО: смяна на член на СИК № 053700005, с. Протопопинци

Постъпило е Предложение с Вх. № 95/31.10.2019 г. от Захарин Иванов Захариев – Упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за област Видин за смяна на член на СИК № 053700005, с. Протопопинци. Предложено е да бъде освободен Емил Кирилов Маринов, с ЕГН …………….като зам.-председател и да бъде назначена Десислава Емилова Петрова с ЕГН ………….. на същата позиция.

 

поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т.5 и т. 6 във вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия-Чупрене

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК № 053700005, с. Протопопинци Емил Кирилов Маринов, с ЕГН …………….като зам.-председател

НАЗНАЧАВА за член на СИК № 053700005, с. Протопопинци Десислава Емилова Петрова с ЕГН ………….. като зам.-председател .

 

Анулира издаденото Удостоверение на Емил Кирилов Маринов с № 2 от 28.09.2019 г.

На назначения член на СИК да бъде издадено удостоверение съгласно образеца.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК-Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 01.11.2019 в 14:39 часа

Календар

Решения

  • № 91 / 13.08.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

  • № 90 / 13.08.2021

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

  • № 89 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения