Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 78
Чупрене, 29.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване двама представители на ОИК Чупрене, които да получат бюлетините и изборните книжа за II – ри тур в изборите за кмет на община Чупрене, насрочени на 03.11.2019 г.

Упълномощаване двама представители на ОИК Чупрене, които да получат бюлетините и изборните книжа за II – ри тур в изборите за кмет на община Чупрене, насрочени на 03.11.2019 г.

      На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т 9 от ИК и писмо с Изх. № МИ-15-807 от 09.10.2019 г.на ЦИК следва да упълномощим двама представители на ОИК Чупрене, които да получат бюлетините и изборните книжа за II – ри тур в изборите за кмет на община Чупрене, насрочени на 03.11.2019 г. Предлагам двамата членове да бъдат Мирослав Савов и Мирослав Милков.

 

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ИК, ОИК Чупрене

РЕШИ:

Упълномощава двама членове на ОИК, които да получат бюлетините и изборните книжа за изборите за II – ри тур в изборите за кмет на община Чупрене, насрочени на 03.11.2019 г, както следва:

 1. Мирослав Венциславов Савов, ЕГН …………, член, тел.: …………….;
 2. Мирослав Серьожев Милков, ЕГН ………………, член, тел.: …………….

Упълномощените представители на ОИК Чупрене имат право да подпишат приемо-предавателния протокол при получаване на бюлетините и изборните книжа.

Решението да се обяви на таблото на ОИК-Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 29.10.2019 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 91 / 13.08.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

 • № 90 / 13.08.2021

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения