Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 31
Чупрене, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство Горни Лом на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, „НФСБ“) за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Чупрене на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Заявление под № 2/22.09.2019 г. в 15:20 ч. във входящия регистър на кандидатите за кмет на кметство за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на ОИК Чупрене, подписано от Румяна Цветанова Петрова, в качеството й на представляващ местната коалиция, Приложение № 63-МИ от изборните книжа. Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение за образуване на местна коалиция от 13.09.2019г.
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение 65-МИ) Илиян Любенов Михайлов

Общинска избирателна комисия Чупрене извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на  чл. 156 от Изборния кодекс, Решения № 943-МИ от 02.09.2019 г. и № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, извършена е и служебна проверка от ТЗ ГРАО, община Чупрене, извършена е служебната проверка по чл. 397, ал. 1 от ИК чрез въвеждане на данните за кандидатите в платформата на ЦИК, като същата не показа несъответствие, поради което кандидатската листа за кмет на кметство следва да бъде регистрирана за участие в изборите за кмет на кметство в община Чупрене, насрочени за 27.10.2019г.

 

 

На основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 14, с чл. 414 и чл. 417, пар. 1 от Изборния кодекс, и Решения № 943-МИ от 02.09.2019 г. и № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, ОИК-Чупрене,

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на  местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, „НФСБ“) на ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ за кмет на кметство Горни Лом за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на ОИК Чупрене.

Решението след обявяването му да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатските листи на партиите за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Да се издаде Удостоверение съгласно Приложение № 68-МИ.

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 23.09.2019 в 17:24 часа

Календар

Решения

 • № 91 / 13.08.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

 • № 90 / 13.08.2021

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения