Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 18
Чупрене, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, „НФСБ“) за участие в изборите за общински съветници в община Чупрене на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Заявление под № 2/14.09.2019г. в 12:55 ч. във входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. на ОИК Чупрене, подписано от представляващият коалицията Румяна Цветанова Петрова, определена с Решението за образуване на местната коалиция  от 13.09.2019 г., регистрация на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници в община Чупрене (Приложение № 45-МИ от изборните книжа).  Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение за образуване на местната коалиция от 13.09.2019 г.;
 2. Образец от подписа на представляващия коалицията Румяна Цветанова Петрова;
 3. Копие на пълномощно от Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия и на представляващия коалиции от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ“ изх. № ПНС – 243 – 17 от 10.09.2019 г.;
 4. Копие на пълномощно № 045 от 10.09.2019 г. от Владимир Димитров Николов, в качеството му на председател на политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“;
 5. Копие на пълномощно от 06.09.2019 г. от Валери Симеонов Симеонов, в качеството му на председател на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“;
 6. Удостоверение за банкова сметка с изх. № 143/13.09.2019 г.;
 7. Удостоверение от СГС от 07.08.2019 г. ;
 8. Удостоверение за регистрация на коалиция № 6 от 09.09.2019 г. на ЦИК;
 9. Информация за лицата, които отговарят за приходите и разходите и счетоводната отчетност по чл. 148, ал. 5, т. 6 от ИК е посочена в решението за образуване на местната коалиция от 13.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия Чупрене извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, поради което местната коалиция следва да бъде регистрирана за участие в изборите в изборите за общински съветници в община Чупрене, насрочени за 27.10.2019 г., със заявеното наименование на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, „НФСБ“).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 148, ал. 6 от Изборния кодекс, и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК-Чупрене,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, „НФСБ“) за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Чупрене в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решението за образуване на местната коалиция: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, „НФСБ“).

Да се издаде Удостоверение съгласно Приложение № 51-МИ.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 16.09.2019 в 17:53 часа

Календар

Решения

 • № 91 / 13.08.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

 • № 90 / 13.08.2021

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения