Общинска избирателна комисия Чупрене


РЕШЕНИЕ
№ 13
Чупрене, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на община Чупрене на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Заявление под № 5 /13.09.2019г. в 14:40 ч. във входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. на ОИК Чупрене, подписано от пълномощника Захарин Иванов Захариев, преупълномощен от Полина Цветославова Цанкова - Христова с нотариално заверено пълномощно рег. № 3065/06.08.2019 г. на Нотариус рег. № 011 на Нотариалната камара, като пълномощник на Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател и представляващ Политическа партия „ВОЛЯ“, регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община Чупрене (Приложение № 44-МИ от изборните книжа).  Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Копие на Пълномощно;
 2. Копие на Пълномощно, нотариално заверено;

Общинска избирателна комисия Чупрене извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на  чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, поради което партията следва да бъде регистрирана за участие в изборите в изборите за кмет на община Чупрене, насрочени за 27.10.2019г., със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината ВОЛЯ.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс, и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, ОИК-Чупрене,

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в община Чупрене в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решението на ЦИК: ВОЛЯ.

Да се издаде Удостоверение съгласно Приложение № 50-МИ.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Чупрене и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Камелия Руменова Бакалеева-Станиславова

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 16.09.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 91 / 13.08.2021

  относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Чупрене следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, НФСБ)

 • № 90 / 13.08.2021

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 89 / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Чупрене, във връзка с предаване по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО” на книжа и материали от произвеждане на втори тур в изборите за кмет на община Чупрене на 03 ноември 2019 г.

всички решения